SIX-LEGS KWEEKSTAL

Locatie: Oostelbeers
Architect: M2M Architecten

SIX-LEGS KWEEKSTAL

Omschrijving project:
Voor Six-Legs een nieuwe productiehal gerealiseerd. Six-Legs is een nieuwe invulling voor onze voedselvoorziening, dit bieden zij in de vorm van meelwormen. Insectenkweek kan een grote rol spelen in de toekomstige voedselvoorziening.

Omschrijving rol van Industriebouw Zuid B.V.
Als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de realisatie van de bouwkundige en de infrawerkzaamheden. Industriebouw Zuid B.V. heeft hier ook de E- en W-installaties verzorgt.

Omvang van het werk:
3864 m2 
Het werk bestaat uit:
• Productiehal.

Architect:
M2M Architecten


Relevante projecten